Mladoňov

Z SNP
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Mladoňov

Projekt  Pamätníky

Mladoňovská tragédia

     V nedeľu ráno dňa 29. októbra 1944 prepadli nemecké oddiely osadu Mladoňov, kde boli prechodne ubytovaní partizáni. Partizáni, počtom asi 150 osôb prišli nadránom, okolo 2 hodiny do osady Mladoňov. Požiadali občanov o ubytovanie a jedlo. Boli rozličných národností a nachádzali sa medzi nimi aj ženy. Keď partizáni zaspali, ráno okolo 5 hodiny došli pred mladoňovský most Nemci. Predpokladá sa, že mladoňovský prípad stal sa na základe zrady a zradca musel Nemcov doviesť až do samej osady. Kto bol zradcom sa nevie.

     Keď boli partizáni prinútení ustúpiť do hôr, vnikli Nemci do osady, povyháňali ľudí z domov, domy podpálili a mužov postrieľali. Pozostalé ženy a deti sa na hrôzu museli dívať, ako fašistickí vrahovia zabíjajú ich najdrahších. Vypálených bolo 13 chalúp aj s hospodárskymi staviskami.

     Keď sa v nedeľu predpoludním, po odchode Nemcov, odvážili občania ísť do Mladoňova, naskytol sa im príšerný obraz. Z našich občanov zahynulo v Mladoňove 16 nevinných obetí. Mimo nich zahynuli 4 partizáni. Hmotná škoda na budovách a inventári činí podľa odhadu 62000 eur. Spoločný pohreb tejto krvavej bitky bol 31. októbra 1944. Hoci Nemci bránili účasť na pohrebe, zhromaždil sa veľký zástup ľudí. Keď pohrebný sprievod vchádzal do cintorína, stal sa zaujímavý prírodný úkaz. Pršal dážď, ale náhle sa zotmilo, blesk osvietil zástup a temne zahrmelo. Akoby i Božia príroda vydala česť nevinným obetiam.

     Obete boli pochované do spoločného hrobu na hranici evanjelického a katolíckeho cintorína. Pochoval ich evanjelický kňaz Ján Čierny. Po oslobodení boli exhumovaní a pochovaný do spoločného hrobu mladoňovských obetí. Na tomto hrobe bol postavený zásluhou protifašistických bojovníkov spoločný pomník. Na túto udalosť priama účastníčka pani Emília Šipulová spomína takto :

Dedinu vypálili a vyrabovali

     Ako trinásťročná prežila vpád Nemcov do Mladoňova a dodnes sa na chvíle strachu a nešťastia pamätá. Fašisti jej zastrelili otca a ďalších osemnásť mužov. Preto že pomohli partizánom. Mladoňov: Pani Emília Šipulová si na túto udalosť nerada spomína. Šesť mesiacov pred koncom vojny sa v jej dedine odohrala tragédia. Večer netušila, že ráno, do ktorého sa prebudí bude krvavé a poznačí životy mnohých rodín.

     Osudná noc: Bol neskorý večer, keď si všetci v dedine políhali. Zobudil nás buchot na dvere. Otvorili sme a videli, že je vonku veľa ozbrojených mužov. Upokojili nás, že sú partizáni a potrebujú si pospať a niečo zajesť. Partizáni si ľahli do maštale a kuchyne. O chvíľu nás prebudila silná streľba. Nemci vtrhli do chalupy, kričali a celú rodinu vyhnali von. Ja s matkou som utiekla do lesa. Počuli sme z dediny hrozný krik a plač. Z diaľky sme videli, ako horia chalupy, spomína pani Emília.

     Prežil jediný muž: Pavol Haluška býval v starej dreveničke. Aj on pomohol partizánom. Keď Nemci vbehli do chalupy partizáni boli preč. Starkého so ženou vyhnali von a dom im podpálili. Keď videl všetko to zverstvo, nechcelo sa mu žiť. Nahlas núkal svoje choré telo vrahovi. No tí sa s ním iba pohrávali. Uprostred dediny nechali nastúpiť ženy a deti. Mierili na nich guľometmi, ale strieľať nezačali. Kázali im, aby všetkých mŕtvych ponosili na kopu, že sa ešte vrátia. Našťastie, už nikdy neprišli, dodala Emília Šipulová.

Pamätník na Mladoňove

     Po skončení hrôzostrašnej udalosti v Mladoňove postavili občania Lazov najskôr drevený pamätník. K 8.výročiu vypuknutia SNP sa obec rozhodla vybudovať nový dôstojnejší pamätník. Bol postavený brigádnicky z domáceho materiálu, z pieskovca vyťaženého v miestnej bani na Rakovci. Pamätník má tvar polkruhu postaveného z kameňa. Za ním vysadili malé tuje, ktoré pripomínajú horské prostredie. Vnútri pred kamenným polkruhom sú kamenné lavičky, na ktoré sa počas osláv kladú vence a kvety. V popredí na kamennom podstavci z pieskovca stojí socha partizána nadľudskej veľkosti, ktorú vytesal akademický sochár Ladislav Snopek. Na pamätníku je vyrytý dátum tejto tragickej udalosti. Symbolizuje boj partizánov počas SNP.

Mladoňovský pomník

     8. výročie SNP: s týmito oslavami bolo spojené odhalenie pomníka mladoňovských obetí. Na túto udalosť spomína pán Ján Marciňa.

     Pomník, ktorý pripomína krviprelievanie v Mladoňove, bol vybudovaný zásluhou zväzu protifašistických bojovníkov na čele s predsedom Ondrejom Chreňom. Hlavný prejav predniesol zo Žiliny pán Zborovský. Predseda pán Valášek vo svojej reči vyzdvihol v Mladoňove zahynutých občanov a ich pozostalých. Slávnosť bola spestrená programom žiakov. Socha bola odhalená a odovzdaná verejnosti.

     Pripomeňme si aj oslavy 64. výročia SNP, ktoré sa konalo minulý rok dňa 28.8. 2008. Pri tejto príležitosti vysadil minister obrany pán inžinier Jaroslav Baška spolu so starostom obce pánom inžinierom Miroslavom Žbánkom jabloň priamo v priestore pamätníka. Takú istú jabloň vysadili 16. augusta 2008 v Kališti na stretnutí generácií. Pri príležitosti 64. výročia SNP tu bol vysadený Sad života. Celkom je v ňom vysadených 102 ovocných stromčekov ( višní, jabloní, hrušiek, sliviek, čerešní, mirabeliek a ringlot ) za každú vypálenú obec či osadu na Slovensku v rokoch 1944 – 1945. Tieto stromčeky by mali vrátiť život do jedinej neobnovenej obce, ktorá sa stala symbolom neľudskosti nacizmu a fašizmu. Zúčastnené obce vysadením rovnakého ovocného stromčeka pri pamätníku vo svojej obci potvrdili prepojenie s Kališťom.

Mlad1.jpg
Mlad6.jpg
Mlad3.jpg
Mlad4.jpg
Mlad5.jpg
Mlad12.jpg
Mlad7.jpg
Mlad19.jpg
Mlad8.jpg


Mlad10.jpg
Mlad11.jpg