AScAgenda

Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
Verzia z 20:07, 13. máj 2014, ktorú vytvoril Gieci (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Program aScAgenda je určený pre všetky základné a stredné školy ako aj poskytovateľov záujmového vzdelávania, materské školy a zriaďovateľov na Slovensku.

Spolu s programami aScRozvrhy a Suplovanie je základom školského informačného systému. Obsahuje nástroje na evidenciu a spracovanie údajov od vstupu žiaka do školy, jeho hodnotenia, klasifikácie, dochádzky, tlač vysvedčení, prijímacie skúšky, nová maturita, žiacka knižka cez internet až po ukončenie štúdia.

aScAgenda v škole poskytuje rýchle a aktuálne informácie nielen vedeniu školy, pedagogickým pracovníkom a žiakom, ale prostredníctvom e-mailu aj rodičom. Pre potreby riadiacich zložiek školstva program môže prostredníctvom internetu spolupracovať s programami centrálneho spracovania.

Verzia programu aScAgenda, ktorá je voľne k dispozícii, umožňuje zostavenie a tlač rôznych tlačív, zoznamov a zostáv žiakov ako aj tlač, evidenciu a odosielanie vzdelávacích poukazov.

Cena programu sa líši od toho akým spôsobom bude využívaná. Objednávku aj s cenovou ponukou nájdete na stránke http://agenda.skoly.org/order.php

Vlastnosti a funkcie programu aScAgenda:

 Základná verziaRozšírená verzia
Evidencia študentovÁNOÁNO
Evidencia tried, učiteľovÁNOÁNO
Tlač zoznamovÁNOÁNO
Tlač rozhodnutíÁNOÁNO
Tlač výchovných opatreníÁNOÁNO
Prideľovanie čísel vzdelávacích poukazov žiakomÁNOÁNO
Tlač vzdelávacích poukazovÁNOÁNO
Automatické odosielanie údajov na centrálny server http://www.poukazy.skÁNOÁNO
Tlač protokolu pre zriaďovateľaÁNOÁNO
Evidencia prijatých poukazovÁNOÁNO
Evidencia návštevnosti krúžkovÁNOÁNO
Evidencia platieb v krúžkochÁNOÁNO
Import údajov z MS ExcelÁNOÁNO
Import údajov z programov BA a DokladyÁNOÁNO
Zálohovanie údajovÁNOÁNO
Editor tlačových zostávÁNOÁNO
Rýchla tlačÁNOÁNO
Tlač vysvedčení ÁNO
Evidencia známok ÁNO
Spracovanie prijímačiek ÁNO
Tlač maturitných vysvedčení ÁNO
Evidencia dochádzky ÁNO
Internetová Žiacka Knižka, zverejňovanie známok pomocou mena a hesla na internete pre žiakov a rodičov ÁNO
Internetová Žiacka Knižka, Editovanie známok priamo na internete ÁNO
Kontakt s rodičmi pomocou emailu, zasielanie známok a dochádzky emailom ÁNO
Zverejňovanie maturitného rozpisu a výsledkov na internete ÁNO
Evidencia majetku ÁNO
Školská knižnica ÁNO
Sklad učebníc ÁNO
Školský kalendár ÁNO
Súčasná práca s dátami z viacerých počítačov po sieti ÁNO
Tvorba školských webstránokÁNOÁNO
Tvorba a tlače maturitného rozpisu ÁNO
Tlačivá k novej maturite ÁNO
Tvorba záverečnej správy o činnosti školy ÁNO

Oficiálna stránka programu, kde nájdete ďalšie doplňujúce informácie: http://agenda.skoly.org/

Tipy a triky[upraviť]

Problém s pripojením WinXP k databázi s operačným systémom Win7

 • V prvom rade je nutné si uvedomiť, že na priečinok s klientským operačným systémom je možné pripojiť max. 10 užívateľov. Nezáleží pritom či s danym priečinkom pracujú, ale či sú na danú zložku pripojený.
 • Treba vypnúť jednoduché zdieľanie, najlepšie je nastaviť sieti profil "Pracovná sieť"
 • Vytvoriť účet, ktorý bude mať plný prístup do adresára s databázou aScAgendy.
 • Na klientských počítačoch je potrebné vytvoriť prihlasovací skript, ktorý napojí priéčinok aScAgendy (napr. "net use \\server\agenda$ /user:agenda heslo"). Odporúča sa na konci názvu $, aby priečinok nebol priamo viditelný (tzv. admin share). Tento skript umiestnite do zložky po spustení, aby sa spúšťal po prihlásení užívateľa.
 • Na počítač, kde sa inštaluje aScAgenda ako klient pre sieťovú verziu po inštalácií vytvorte v adresári c:\aScAgenda\db súbor redirect.txt, v ktorom do prvého riadku napíšete unc cestu k sieťovému priečinku s databázou (napr. \\server\agenda$)
 • Po spustení sa teda bude hneď agenda prihlasovať na sieťovú verziu a nemusíte nič nastavovať, môžete potom priamo vykonať registráciu programu.
 • Ak máte obmedzený počet užívateľov na pc, je potrebné do priečinku c:\ascagenda nastaviť pre bežného užívateľa plné práva, aby mohol spustiť aktualizáciu agendy aj pod obmedzeným kontom.
 • Oveľa lepšia situácia je, keď máte doménový radič (napr. samba, alebo windows server), kde si vytvoríte skupiny (napr. učitelia, zamestnanci, žiaci) a povolite plný prístup iba skupine tých, ktorí to potrebujú (učitelia, zamestnanci)

Poradie predmetov v tlačivách 442 a 446 (návod: Ján Boroš)

 • zobraziť v ascRozvrhy <predmety> - zobrazia sa všetky predmety ako sa pridávali do programu
 • vpravo dole sú dve malé šípky, ktorými vybrané predmety viete posúvať - zoraďte ich v poradí ako potrebujete
 • zmeny sa pravdepodobne prejavia vo všetkých zoznamoch

window 7 problém s aktualizáciou - vyžaduje heslo administrátora
Na serveri sa aktualizuje aScAgenda. Všetkým klientom následne tiež ponúkne aktualizáciu. Pri XP-čkach bol povolený plný prístup na adresár ascagenda a aktualizácia prebehla aj bez práv administrátora. Pod win7 ale už vyžaduje administrátorské heslo

 • riešenie je jednoduché - stačí vypnuť UAC na win7 a aktualizácia bude fungovať rovnako ako pod XP
 • od istej verzie je tam aj možnosť povoliť aj používateľovi bez práv aktualizovať agendu. Nastavenia -> Systém -> Povoliť limitovanému používateľovi inštalovať novšiu verziu -> zaškrtnúť

Maturitné predmety - teoretická/praktická časť odbornej zložky
Ako nahodiť predmety "teoretická časť odbornej zložky" a "praktická časť odbornej zložky".

 • pridať ako bežné predmety a nastaviť na karte maturita, že sa jedná o maturitný predmet. Následne nastaviť ich priradenie TČOZ alebo PČOZ