Hot potatoes

Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
Verzia z 20:03, 26. november 2013, ktorú vytvoril Gieci (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bezplatný softvér,ktorý sa používa na vytváranie interaktívnych cvičení. Má 5 častí, z ktorých každá slúži na vytváranie určitého typu cvičení, ktoré možno vo formáte html umiestniť na webovú stránku ako interaktívne cvičenie vyhodnocované automaticky počítačom, alebo vytlačiť ako pracovné listy.

Z metodického hľadiska sa dá modul využiť niekoľkými spôsobmi. Je určený hlavne pre učiteľov, ktorí chcú pre žiakov vytvoriť študijný materiál v modernej a atraktívnej podobe vo forme interaktívnych cvičení. Výhodou je, že cvičenia môžu byť umiestnené nielen na webe, ale žiaci si ich môžu odniesť na CD alebo inom pamäťovom médiu, alebo môže byť k dispozícii na počítačoch v učebniach bez prístupu k Internetu

S podporou tohto interaktívneho modulu , je možné vytvárať 5 typov cvičení:

 1. Cvičenia s odpoveďami áno/nie, testy s výberom odpovedí z viacero možností (abcd testy) a úlohy s krátkymi odpoveďami na otázky;
 2. Pomiešané slová vo vete.
 3. Tvorba jednoduchých krížoviek.
 4. Testy a doplňovacie cvičenia.
 5. Dvojice pojmov alebo texty s medzerami.

Adresy zaujímavých stránok Hot potatoes.

 1. Stiahnutie programu.
 2. Príručky pre tvorbu interaktívnych cvičení a testov.
 3. Hot potatoes v hudobnej výchove
 4. Matematika pre prváka
 5. 1.stupeň základnej školy.
 6. Slovenský jazyk.
 7. Interaktívne cvičenia Hot potatoes.
 8. Interaktívne cvičenia z matematiky pre 2 stupeň základných škôl.
 9. Matematika, biológia pre základné školy.
 10. Interaktívne cvičenia z matematiky pre stredné školy.
 11. Pravopis.
 12. Matematika,výrazy
 13. Testy z filozofie pre študentov gymnázia
 14. Ponuka Hot Potatoes na Trnavskej univerzity
 15. Testy z fyziky
 16. Dejepis
 17. Slovenské národné hnutie

Cvičenia vytvorené v tomto interaktívnom module poskytujú žiakom veľkú spätnú väzbu. Okrem vyhodnotenia vo forme oznamu, či išlo o odpoveď správnu alebo nesprávnu, sa žiak dozvie na koľko percent bola jeho práca s cvičením úspešná a v priebehu práce majú možnosť nápovede prvých a aj ďalších písmen správnej odpovede alebo ďalšie slovné nápovede. Všetky použité pomocné prostriedky sa premietajú do percentuálneho hodnotenia úspešnosti práce s cvičením.