PHP

Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
Verzia z 08:33, 3. jún 2013, ktorú vytvoril Gieci (diskusia | príspevky) (Vytvorená stránka „PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je populárny open source skriptovací programovací jazyk, ktorý sa používa najmä na programovanie klient-server aplikácií (na stra...“)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je populárny open source skriptovací programovací jazyk, ktorý sa používa najmä na programovanie klient-server aplikácií (na strane servera) a pre vývoj dynamických webových stránok. Medzi známe aplikácie založené na PHP patrí napríklad phpBB a MediaWiki.

PHP bolo inšpirované jazykmi podporujúcimi štruktúrované programovanie; najviac vlastností prebralo od jazyka C a jazyka Perl. V neskorších verziách bolo rozšírené o možnosť používať objekty. Jedna zo zaujímavých vlastností PHP je, že umožňuje viac ako bežný skriptovací jazyk. Vďaka modulárnemu návrhu možno PHP používať aj na vývoj aplikácii s užívateľským rozhraním (GUI). PHP dokáže spolupracovať s relačnými databázami, ako napríklad MySQL, Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL a SQLite, pričom si stále zachováva jednoduchú a priamočiaru syntax. PHP beží na takmer všetkých najrozšírenejších operačných systémoch, vrátane UNIXu, Linuxu, Windows a Mac OS X. Spolupracuje s najrozšírenejšími webovými servermi. Architektúra Linux, Apache, MySQL, PHP (zaužívaná skratka je LAMP) sa stala veľmi obľúbenou v internetovom odvetví.

PHP je skriptovací jazyk, ktorý je špeciálne navrhnutý na tvorbu web stránok bežiacich na webovom servery. Všetok PHP kód je vykonávaný pomocou PHP runtime aby dynamicky vytvoril obsah na webovej stránke. Taktiež môže byť využitý na skriptovanie z príkazového riadku alebo klientovo orientované aplikácie s grafickým rozhraním. PHP môže byť nasadené na väčšine Webových serverov, operačných systémov a platformách a môže sa používať v spojení s mnohými relačnými databázami. Mnoho webhostingov ponúka podporu PHP pre svojich klientov. PHP je zadarmo dostupné a PHP Group poskytuje úplný zdrojový kód pre používateľov, aby ho mohli dotvárať, meniť a rozširovať pre ich vlastné použitie. PHP sa primárne správa ako filter, ktorý má na vstupe súbor, alebo prúd dát obsahujúci text a/alebo PHP inštrukcie a na výstupe prúd dát najčastejšie vo forme HTML. Od PHP verzie 4 PHP parser kompiluje vstup aby vyprodukoval bajt kód pre spracovanie pomocou Zend Engine, ktorý poskytuje zvýšený výkon v porovnaní s jeho interpretermi v minulosti. Aj keď PHP bolo pôvodne vytvorené na tvorbu dynamických webových stránok, v súčasnosti sa primárne zameriava na skriptovanie na strane servera a je podobné ostatným serverovo orientovaným skriptovacím jazykom, ktoré klientovi poskytujú dynamický obsah z webového servera. Medzi tieto jazyky patrí napríklad ASP .NET od spoločnosti Microsoft, JavaServer Pages od Sun Microsystems alebo mod_perl. PHP pritiahlo produkciu mnohých frameworkov, ktoré poskytujú stavebné bloky a návrh štruktúry pre podporu rýchleho vývoja aplikácií. Niektoré ako CakePHP, Symfony, CodeIgniter, Yii Framework a Zend Framework ponúkajú vlastnosti podobné iným frameworkom pre webové aplikácie. LAMP architektúra sa stala populárnou vo webovom priemysle ako spôsob vývoja webových aplikácií. Písmeno „P“ v tomto balíku bežne zastáva PHP po boku s Linux, Apache a MySQL, avšak môže odkazovať aj na Python, Perl, alebo kombináciu všetkých troch. Podobné balíky sú taktiež dostupné pre Windows a OS X, pričom ich názvy sú WAMP a MAMP, kde prvé písmená reprezentujú operačný systém. Hoci PHP a Apache sú súčasťou Mac OS X základnej inštalácie, používatelia týchto balíkov vyhľadávajú jednoduchšiu inštaláciu, ktorá je jednoduchšie aktualizovaná. Od apríla 2007 viac ako 20 miliónov internetových domén malo webový servis hostovaný na serveroch s inštalovaným PHP a mod_php bolo zaznamenané ako najpopulárnejší Apache HTTP Serverový modul. PHP je používané ako serverovo orientovaný programovací jazyk na 75% zo všetkých web stránok, ktorých serverovo orientovaný programovací jazyk je známi a PHP je najpoužívanejší open source softvér v spoločnostiach. Množina systémov na správu webového obsahu napísané v PHP zahŕňa MediaWiki, Joomla, eZ Publish, SilverStripe, WordPress, Drupal a Moodle. Všetky webové stránky vytvorené pomocou týchto nástrojov sú napísané v PHP, zahŕňajúc požívateľskú časť Wikipédie, Facebook a Digg.

Manuál môžete nájsť na stránke http://www.php.net/

Ukážka kódu[upraviť]

Prvý príklad zobrazí text "Ahoj svet!":

 <?php
 echo "Ahoj svet!\n";
 ?>

Druhý príklad vypočíta preponu pomocou Pytagorovej vety:

 <?php
 $strana_a = 3;             // strana a - premenná
 $strana_b = 4;             // strana b - premenná
 $strana_c = hypot($strana_a,$strana_b); // výpočet strany c
 echo $strana_c;             // výpis dĺžky strany c do tela stránky
 ?>

Tretí príklad ukazuje kombináciu PHP s HTML:

<p>Práve sa píše rok <strong><?php echo Date("Y"); ?>.

 alebo

<?php echo "<p align=\"center\">Príklad 3. bol pridaný v roku 2006.

"; ?>

 novšie sa používa verzia echo ; ktorá dovoľuje tagy bez zbytočných \ znakov, napríklad

<?php echo '<p align="center">Príklad 3. bol pridaný v roku 2006.

'; ?>

Štvrtý príklad ukazuje kombináciu PHP s MySQL:

 Tento príklad ukazuje výber z MySQL databázy pomocou príkazu SELECT a následný výpis pomocou echo.
 <?php $vyber = mysql_query("SELECT text FROM test WHERE id = '5'");
 echo $vyber; ?>