Akcie, školenia, semináre

Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Veda v CENTRE[upraviť]

Čo je Veda v CENTRE?
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR uviedlo do života cyklus neformálnych stretnutí verejnosti s vedeckými osobnosťami pri káve.
Názov cyklu vyjadruje nielen to, že podujatia začali byť organizované v Centre vedecko-technických informácií SR, ale hlavne potrebu aby veda bola v centre pozornosti širokej verejnosti.

Komu je Veda v CENTRE určená?
Stretnutie je určené pre vedeckú komunitu, akademickú obec, študentov, decíznu sféru a širokú verejnosť.

Kedy a kde prebieha?

 • Bratislava - organizované pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v kongresovej sále Centra vedeckotechnických informácií SR na 2. poschodí. Zoznam videozáznamov z predchádzajúcich kaviarni nájdete na www.vedatechnika.sk/Bratislava
 • Nitra - organizuje pravidelne každý predposledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v Divadelnej kaviarni Tatra v Starom divadle K. Spišáka v Nitre. Zoznam videozáznamov z predchádzajúcich kaviarni nájdete na www.vedatechnika.sk/Nitra
 • Banská Bystrica - organizuje každý predposledný štvrtok v mesiaci v popoľudňajších hodinách (15.30 alebo 17.00 hod.) v priestoroch Rektorátu UMB.
 • Prešov - organizuje v študentskej jedálni PU na ul. 17. novembra v Prešove o 15.30 hod. Podujatie sa koná vždy poslednú stredu v mesiaci.

Konferencia OSSConf2012[upraviť]

Od pondelka 2. júla do stredy 4. júla 2012 sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity uskutoční v poradí už štvrtá konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach, ktorú organizuje Spoločnosť pre otvorené informačné technológie v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Motivácia a ciele konferencie.

Celosvetovo pozorujeme veľký nárast používania otvoreného a slobodného softvéru (OSS). Veľké firmy v oblasti IT ako Google, HP, IBM, Red Hat, Canonical podporujú vývoj otvoreného softvéru a dávajú ho k dispozícii vývojárskej i používateľskej komunite.

Informácie o konferencii nájdete na [1]


Konferencia OSSConf2011[upraviť]

Konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2011, ktorá sa uskutočnila v dňoch 6. - 9. júla 2011 v areáli Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (FRI ŽU) pod záštitou ministra školstva SR Eugena Jurzycu a dekana FRI ŽU Karola Matiaška.

OSSConf2011 je piatym opakovaním stretnutí, ktorých spoločnou témou bol otvorený softvér a ďalšie súvisiace oblasti. Program konferencie

Pozvané prednášky

Streda, 6. júl 2011

 • Špecializovaná sekcia Otvorený softvér vo vede a výskume

Štvrtok, 7. júl 2011

 • Špecializovaná sekcia OpenGIS - Otvorený softvér v GIS
 • Špecializovaná sekcia TeX a jeho priatelia
 • Odborný seminár pre učiteľov Otvorený softvér vo vyučovaní

Piatok a sobota, 8. - 9. júl 2011


Všeobecná sekcia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach[upraviť]

Súčasťou konferencie bolo udeľovanie Ceny SOIT a Liberixu za najlepšiu študentskú prácu súvisiacu s otvorenými informačnými technológiami za rok 2011.

Po konferencii, v nedeľu 10. júla 2011, sa uskutočnil spoločný výlet do okolia Žiliny.

Konferencia[upraviť]

Záverečná odborná konferencia k projektu Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí.

 • Dátum: 14. 6. 2011
 • Miesto: Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, Bratislava
 • Program:
  • 08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov
  • 09:00 – 09:30 Otvorenie konferencie
  • 09:30 – 10:00 Vyhodnotenie výskumu projektu Testovanie digitálnych učebníc Planétav edomostí /PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
  • 10:00 – 11:00 Ukážky využitia digitálneho obsahu v praxi v kontexte rôznych typov škôl
  • 11:00 – 11:20 Občerstvenie
  • 11:20 – 11:40 Planéta vedomostí ako súčasť digitalizácie školy /PaedDr. Roman Baranovič
  • 11:40 – 12:00 Iný pohľad na Planétu vedomostí
  • 12:00 – 12:30 Diskusia účastníkov
  • 12:30 – 13:30 Obed
  • 13:30 – 13:45 Výstupy z diskusie účastníkov
  • 13:45 – 14:30 Panelová diskusia
  • 14:30 – 15:00 Oceňovanie najaktívnejších škôl v projekte
  • 15:00 – 15:15 Ukončenie konferencie