Khan Academy

Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Khan Academy je nezisková organizácia zameraná na vzdelávanie, založená v roku 2006 Američanom Salmanom Khanom, absolventom MIT a Harvardu. S misiou "poskytovať vysoko kvalitné vzdelanie komukoľvek, kdekoľvek" ponúka webová stránka zbierku viac ako 3 100 videolekcií uložených na YouTube, a to k disciplínam matematika, fyzika, chémia, organická chémia, história, zdravotníctvo a medicína, finančníctvo, ekonómia, biológia, astronómia, kozmológia, atď.

Technický formát a výukový model[upraviť]

Khan Academy začala tým, že Khan učil jednu svoju sesternicu na diaľku pomocou Yahoo Doodle obrázkov. Na základe spätnej väzby od sesternice začali aj ostatní bratranci a sesternice využívať interaktívnu výučbu na diaľku. Pre lepšie využitie času všetkých zúčastnených začal Khan tvoriť a presúvať videolekcie na YouTube. Píše a maľuje prostredníctvom Wacom tabletu a freeware aplikácie pre maľovanie SmoothDraw 3. Lekcie sú nahrávané softvérom Camtasia Studio, ktorý zachytáva dianie na obrazovke tabletu. Khanove hovorené slovo je nahrávané pomocou mikrofónu Samson C03U USB Multi-Pattern Condenser.

Aj keď sú Khan Academy videá stále dostupné na YouTube kanáli, sú tiež dostupné na vlastnej internetovej stránke Khan Academy, ktorá obsahuje mnoho ďalších využiteľných prvkov, ako napríklad sledovanie pokroku, cvičné príklady a rôzne nástroje pre učiteľov na školách. Prihlásenie na túto stránku vyžaduje účet na stránkach Google+ alebo na Facebooku, takže nemusíte vytvárať účet priamo na Khan Academy.

Khan sa vyhol formátu, ktorý by zahŕňal učiteľa stojaceho pri tabule, želal si namiesto toho "predviesť koncept, kde by učivo vyplávalo z tmavého vesmíru priamo do mysle s hlasom odnikiaľ", a to spôsobom, ako keby niekto sedel vedľa a spolupracoval na riešenom príklade nad listom papiera: "Keď niekto počíta príklad a pritom myslí nahlas, myslím, že je to pre ľudí cennejšie a nie tak odstrašujúce," [1] komentuje Khan svoj výukový prístup.

Zatiaľ čo súčasný obsah je hlavne zameraný na matematiku a fyziku pre základné školy a stredné školy, Khanov dlhodobý cieľ je poskytnúť desiatky tisíc videí z takmer každého predmetu a vytvoriť prvú bezplatnú virtuálnu školu na svetovej úrovni, kde sa ktokoľvek môže naučiť čokoľvek.

Khan Academy tiež ponúka na webe cvičebný systém, ktorý generuje študentom príklady na základe ich úrovne a výkonu. Tento softvér je k dispozícii ako open source pod licenciou MIT. [2] Khan verí, že jeho akadémia ukazuje cestu, ako prekonať tradičný model školskej výučby v triede, a to za použitia softvéru, ktorý dokáže tvoriť testy, známkovať úlohy, upozorniť na medzery niektorých študentov a povzbudiť tých, ktorým štúdium ide skvele, aby pomohli spolužiakom, ktorí sa potýkajú s problémami. Videolekcie pomáhajú aj tým, že môžu byť študentom hocikedy zastavené, čo pri výklade učiteľa v triede nie je možné.

Úspech technicky nenáročných, prerozprávaných videolekcií (Khanova tvár sa nikde neobjavuje a diváci vidia len to, čo kreslí alebo píše na svoju čiernu elektronickú tabuľu) otvára dvere transformácii vo vzdelávaní, kde sa nekladie taký dôraz na triedu, infraštruktúru školy a dokonca ani na vyhlásených pedagógov.

Služby a vízie[upraviť]

Medzi hlavné komponenty Khan Academy patrí:

  • Video knižnica s viac ako 3 000 videolekciami z rôznych vzdelávacích oblastí s viac ako 130 miliónmi zhliadnutí. Tieto videá sú verejne prístupné pod licenciou Creative Commons Attribution - NonCommercial-ShareAlike 3.0 Licencie,
  • Automatizované príklady na precvičovanie s priebežným hodnotením; je tu 315 tém na precvičovanie, hlavne z matematiky,
  • Zamýšľaným komponentom je učenie a doučovanie medzi spolužiakmi založené na objektívnych dátach zhromaždených systémom. Bude začlenené v budúcnosti.

Khan vyjadril svoju víziu premeny akadémie na nezávislú školu:

"Toto by mohla byť DNA pre fyzickú školu, kde študenti strávia 20% svojho dňa sledovaním videí a prácami na cvičeniach svojim vlastným tempom a zvyšok dňa by stavali roboty alebo maľovali obrazy, alebo skladali hudbu alebo čokoľvek iné. [3] "

Grant z írskej O'Sullivan nadácie z novembra 2011, ktorý Khan Academy získala, bude smerovaný na tieto 3 iniciatívy:

  1. Rozšírenie tímu učiteľov
  2. Rozšírenie obsahu prostredníctvo príspevkov užívateľov podľa modelu, ktorý využíva Wikipédia.
  3. Vývoj študijného sprievodcu, pomáhajúceho používateľom prepojiť obsah Khan Academy s fyzickou výučbou prírodných vied, technológií, techniky a matematiky.

Na základe grantu sú vymenovaní učitelia, ktorých úlohou bude vytvárať obsahy z oblasti dejín a umenia. Sú nimi Dr Steven Zucker, pôvodne z Pratt Inštitútu, a Dr Beth Harris z Múzea moderného umenia v New Yorku. Ďalej sa do tímu pripojili tvorcovia YouTube videí Vi Hart a Brit Cruise.

Khan Academy v slovenčine a v ďalších jazykových mutáciách[upraviť]

O Khan Academy prejavujú záujem užívatelia z celého sveta, čo vedie k vzniku jazykových mutácií Khanových videolekcií, či už na báze titulkovaných videí, alebo videí priamo nahovorených v inej reči. Khan Academy rozširovanie jazykovej dostupnosti podporuje. Cieľom je preložiť minimálne tisíc kľúčových videí z matematiky a prírodných vied do desiatich najpoužívanejších jazykov (arabčina, bengálčina, francúzština, indonézčina, hindčina, mandarínska čínština, nemčina, portugalčina, ruština, španielčina).

Khan Academy je dostupná už aj v slovenčine, a to zásluhou skupiny dobrovoľníkov, ktorá začala s vytváraním titulkovaných verzií Khan Academy. Pôvodným iniciátorom je nezisková organizácia P-MAT, ktorá sa venuje podpore mladých talentov v matematike, fyzike a prírodných vedách. Projekt v júni 2012 podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis. V súčasnosti sa P-MAT venuje podpore a koordinácii skupiny dobrovoľných prekladateľov videí Khan Academy z angličtiny a z češtiny. Úzko spolupracuje aj s českou skupinou prekladateľov, čo umožňuje efektívnu deľbu práce a využitie dobrovoľníkov, ktorí si netrúfajú prekladať z angličtiny ale radi by prekladali z im blízkeho jazyka. V priebehu prvých 3 týždňov sa do projektu zapojilo 58 dobrovoľníkov. Počet videí preložených do slovenčiny bol 57 v júni 2012. Videá so slovenskými titulkami sú dostupné na stránkach Khan Academy, kde je možné zvoliť si titulky v dostupných jazykoch.

Externé odkazy[upraviť]