Delphi

Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Deplhi 7

Delphi je balík programov určených na vývoj softvéru, ktorý obsahuje integrované grafické vývojové prostredie, kompilátor a ďalšie časti uľahčujúce vývoj. Je produktom firmy CodeGear (dcérska spoločnosť firmy Borland). Medzi inými podporuje vývoj v jazykoch Object Pascal a C++ pre platformu Win32; Object Pascal a C# pre platformu .NET.

Pôvodne sa v Delphi dali vytvárať len aplikácie pre Microsoft Windows, v súčasnosti je možné tvoriť natívne aplikácie aj pre platformu .NET a operačný systém Linux. Pre účely programovania v prostredí Linuxu sa využíva mutácia Delphi nazývaná Kylix.

Obsahuje systém RAD (Rapid Application Development), ktorý umožňuje vizuálny návrh grafického používateľského rozhrania, na ktorého základe sa automaticky vytvára kostra zdrojového kódu, čo výrazne urýchľuje vývojový cyklus. Programovanie v Delphi je z veľkej časti založené na použití komponentov. Komponent je malý program alebo balík funkcií, ktorý vykonáva určitú činnosť, napríklad zobrazuje text alebo obrázky, prehráva multimédiá, komunikuje s databázou, sprostredkuje FTP prenos a podobne. Veľkou prednosťou Delphi oproti konkurenčným produktom sú knižnice komponentov, ktoré sú ich súčasťou (napríklad VCL, CLX, Indy). Dodávané komponenty významne uľahčujú tvorbu aplikácií. Ďalšie komponenty je možné stiahnuť z Internetu a je možné vytvárať aj vlastné komponenty.

Staršie verzie programu (Delphi 1-6, 8, 2005 a 2006) už nie sú k dispozícií. Tieto verzie sa mohli používať na nekomerčné (vzdelávacie) účely neobmedzene. Bohužiaľ už sa nedajú registrovať a ich používanie je možné iba ak máte k dispozícií staré registračné kľúče.

Novie verzie od Delphi 2007 až po Delphi XE5 poskytujú iba 30 dňovú skúšobnú licenciu.

Oficiálna stránka: embarcadero.com