HyperText Markup Language

Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
(Presmerované z HTML)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Hypertextový značkový jazyk (HyperText Markup Language; HTML) je značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači. HTML kladie dôraz skôr na prezentáciu informácií (odseky, fonty, váha písma, tabuľky atď.) ako na sémantiku (význam slov).

Špecifikáciu jazyka HTML udržiava World Wide Web Consortium (W3C). Aktuálna verzia je HTML 5, ale W3C plánuje nahradiť HTML jazykom XHTML, implementáciou jazyka XML, ktorá zjednoduší prácu prehliadačov aj tvorcov web stránok.

Úvod[upraviť]

Jazyk HTML umožňuje vytvárať dokumenty obsahujúce text, hypertextové odkazy, multimediálny a iný obsah, formuláre, skripty a metainformácie prehliadateľné v tzv. webovom prehliadači.

Jazyk HTML je textový; umožňuje čítanie a upravovanie priamo v textovom editore. Existujú aj špecializované programy na grafické WYSIWYG editovanie stránok HTML, napríklad Macromedia Dreamweaver alebo Microsoft FrontPage.

Prvky[upraviť]

V značkách jazyka HTML existujú štyri druhy prvkov:

  • Štruktúrové prvky. Označujú zmysel textu. Napríklad
<h1>Golf</h1>
označuje, že slovo "Golf" je nadpisom prvej úrovne.
  • Prezentačné prvky. Popisujú výzor textu, bez ohľadu na jeho zmysel. Napríklad
<b>tučné</b>
zobrazí slovo "tučné" tučným písmom. Prezentačné prvky sa už neodporúča používať; výzor textu by mal byť popísaný pomocou kaskádových štýlov.
  • Hyperlinky. Linky do iných dokumentov. Napríklad
<a href="http://wiki.svsbb.sk">WikiEdu</a>
urobí zo slova WikiEdu linku na dané URL.
  • Ovládacie prvky. Vytvárajú tlačidlá, zaškrtávacie políčka, zoznamy, atď.