Extensible Hypertext Markup Language

Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
(Presmerované z XHTML)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

XHTML (ang. Extensible Hypertext Markup Language – rozšíriteľný hypertextový značkový jazyk) je značkový jazyk podobný HTML, ale s prísnejšou syntaxou. Zatiaľ čo HTML je aplikáciou SGML, veľmi pružného značkového jazyka, XHTML je aplikáciou XML, obmedzenej podmnožiny SGML. XHTML 1.0 sa stalo odporúčaním W3C 26. januára 2000.

Výhody jazyka XHTML

  • Dokumenty XHTML sú súčasne dokumentmi XML. Takže môžu byť zobrazované, upravované a validované nielen prehliadačmi a WYSIWYG editormi ale tiež XML nástrojmi.
  • XHTML dokumenty môžu byť vytvorené rovnako ako predtým s existujúcimi editormi s podporou HTML 4 a tiež v nových editoroch, ktoré podporujú jazyk XHTML priamo.
  • Dokumenty XHTML môžu využívať aplikácie (napr. skripty, applety), ktoré pracujú s HTML objektovým modelom dokumentu, XML objektovým modelom dokumentu DOM alebo pomocou SAX-u(Simple API for XML).

Výhody prechodu na jazyk XHTML

  • Vývojári dokumentov a upravovatelia neustále objavujú nové spôsoby vyjadrenia svojich myšlienok prostredníctvom nových značiek. V XML je pomerne jednoduché pridať nové značky alebo ich atribúty. Rodina XHTML je navrhnutá tak aby prijatie takýchto rozšírení bolo možné prostredníctvom XHTML modulov. Tieto moduly umožnia použitie súčasných i nových vlastností pri vytváraní dokumentov.
  • Stále sa objavujú nové možnosti prístupu k Internetu. Jazyk XHTML bol navrhnutý s ohľadom na kompatibilitu všetkých možných editorov a prehliadačov. Vďaka novým mechanizmom profilácie dokumentov budú servery a proxy servery schopné rýchlejšie a lepšie spracovať obsah dokumentu. Vďaka štandardizácii bude možné vytvoriť dokument podľa XHTML, ktorý bude použiteľný vo všetkých editoroch a prehliadačoch.

Rozdiely medzi HTML a XHTML
XHTML 1.0 sa oproti HTML 4.01 nelíši. Oba obsahujú tri typy DTD - Strict, Transitional a Frameset. XHTML neobsahuje menej elementov ani menej atribútov. Až v XHTML 1.1 boli úplne odstránené niektoré elementy, ktoré sme mohli nájsť v Transitional a Frameset verziách (X)HTML. Jednotlivé prvky, ktoré spolu tematicky súvisia, boli v jazyku XHTML 1.1 zaradené do modulov. Bola pridaná možnosť rozšíriť XHTML 1.1 o jazyk MathML 2.0.