Kartičky

Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Vytváranie úloh v Kartičkovom prostredí[upraviť]

Je zaujímavé riešiť pripravené aktivity, ale učiteľ potrebuje vytvoriť a navrhnúť aj iné, podobné aktivity, na rozvoj schopností žiakov riešiť problémy.
Na to sme pripravili program Kartičkové aktivity (skrátene Kartičky).
Samotné prostredie nemá pevne danú jednu hádanku či aktivitu, ale umožňuje učiteľovi vytvoriť vlastné aktivity - problémy, ktoré potom môže predložiť svojim žiakom na riešenie. Žiak v nich môže zostavenú úlohu riešiť prenášaním kartičiek s textom alebo obrázkami na vopred určené miesta. Program vyhodnotí správnosť riešenia.
Takto pripravené úlohy môžu byť napr. určené na podporu obrázkových alebo slovných popisov algoritmov, pričom dôraz sa kladie na určenie správnej postupnosti v rámci algoritmu.
V prostredí však môžeme vytvoriť aj iné typy úloh.

autor programu RnDr. Peter Tomcsányi PhD.