POP3

Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Post Office Protocol (POP) je internetový protokol na aplikačnej vrstve, ktorý sa využíva na prijímanie elektronickej pošty zo vzdialeného servera prostredníctvom TCP/IP spojenia. Poštový protokol je séria pravidiel o tom, ako sa ma riadiť prenos elektronickej pošty medzi dvomi bodmi v sieti.

OP3 funguje na „pull“ princípe, to znamená, že klient odošle na vzdialený server pomocou TCP/IP spojenia požiadavku, aby mu server preposlal e-maily ktoré sa nachádzajú na účte užívateľa a následne, ak nie je klient nastavený inak, e-maily odstráni. POP3 je výhodný pre užívateľov ktorí nemajú stály resp. majú časovo obmedzený prístup k internetu (napr. dial-up). V takomto prípade stačí aby sa užívateľ pripojil na internet, pomocou klienta príjme e-maily zo servera a následne sa odpojí. Pre niektorých užívateľov využívajúcich POP3, môže byť nevýhodou nemožnosť filtrovania prijatých e-mailov, to znamená že užívateľ príjme aj nevyžiadané spravy tzv. spam.

Aj keď POP3 je samostatne nezabezpečený protokol, v súčasnosti je dostatočne bezpečný, ale väčšina bezpečnostných prvkov závisí od podpory e-mailového klienta a vzdialeného servera. V predvolených nastaveniach sú všetky informácie prenášané nezašifrované, čo vedie k možnosti jednoducho odchytiť prihlasovacie údaje k účtu užívateľa alebo prenášané e-maily. Veľké množstvo dnes používaných klientov a serverov podporuje šifrovanie pomocou SSL (Secure Socket Layer) alebo modernejšieho TLS (Transport Layer Security), ktoré šifruje informácie 128 resp. 512 bitovým kľúčom. Spojenie POP3 a SSL/TLS sa zvykne označovať ako POP3S.