S.M.A.R.T.

Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology je monitorovací systém pre pevné disky. Firmware sleduje vo vnútri pevného disku počas chodu rôzne parametre, ktoré je možné previesť do počítača. Pomocou zistených údajov môže správca systému včas predvídať zlyhanie disku a uložené údaje zálohovať. Systém S.M.A.R.T. definuje hlavne spôsob komunikácie diskov z počítačom, takže jednotlivé implementácie sa u rôznych výrobcov líšia.

Každý výrobca sa definuje vlastnú sadu atribútov a stanoví prahové hodnoty, pričom k ich prekročeniu by za normálnych okolností nemalo dochádzať. Atribúty majú tzv. "surovú hodnotu", ktorá často označuje fyzickú hodnotu danej veličiny a normalizovanú hodnotu odvodenú podľa aktuálneho stavu, ktorá je porovnávaná s hodnotou, určenou ako normálna. Nastavenie týchto hodnôt a prahu je však čisto vecou výrbca a teda dva rôzne disky môžu zobrazovať pri rovnakom fyzickom stave iné hodnoty pre daný atribút.