UIPS - odborné semináre

Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Uplatnenie autorského práva pri využívaní IKT v školách[upraviť]

odborný seminár na tému „Autorské právo“ – výklad publikácie Autorské právo v školách http://www.rirs.iedu.sk/Menu/Projekty/OdbornaLiteratura.aspx

autori, p. JUDr. Zuzana Adamová, PhD. a p. JUDr. Anton Škreko, PhD. (Ústav práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity)

Prezentácia a diskusia k publikácii Vám umožní zorientovať sa v problematike a vyhnúť sa rizikám, ktoré môžu vzniknúť pri používaní a zverejňovaní textov a fotografií z rôznych zdrojov.

Program stretnutia:

  • pedagóg, žiak a študent ako autori,
  • škola ako nositeľ autorských práv,
  • používanie autorských diel pedagógmi, žiakmi a študentmi,
  • používanie autorských diel školou (právny režim zamestnaneckého a školského diela),
  • používanie záverečných prác študentov z hľadiska zákona o vysokých školách,
  • internet v praxi pedagóga z hľadiska autorského práva,
  • plagiátorstvo a jeho právne a mimoprávne aspekty,
  • diskusia.