Kategória:Myšlienkové mapy

Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Myšlienková mapa (mind map) je diagram, ktorý sa využíva na reprezentáciu slov, myšlienok, úloh alebo iných poznámok. Tieto sú usporiadané okolo centrálneho kľúčového slova alebo idey. Myšlienkové mapy sa používajú na vytváranie, vizualizáciu, štrukturalizáciu a klasifikáciu myšlienok a ako pomôcka pre štúdium a usporiadanie informácií, riešenie problémov, rozhodovanie a písanie.

Využitie

 • napríklad pri zápise informácií pri brainstormingu – moderovaná/nemoderovaná diskusia. Jednotlivý členovia prichádzajú so svojimi nápadmi a ideami, ktorú sú buď priamo rozvíjané, alebo odložené na neskoršie prejednanie.
 • Vďaka skrývaniu mapy sa hodia aj pre záznam a utrieďovaniu myšlienok samostatne pracujúceho, alebo študujúceho človeka. Vhodné napr. pri štúdiu (klasické poznámky sú totiž pri rozsiahlejšej téme neefektívne).
 • Niektoré firmy ich používajú pri zaznamenávaní postupu pre technických pracovníkov.
 • Alebo pri tvorbe hierarchických databáz.

Obrovskou výhodou myšlienkových máp je utriedenie myšlienok, názorov a postojov.

Ako tvoriť mapy. Platia jednoduché pravidlá:

 • začnite v strede papieru hlavným námetom
 • jednotlivé časti potom rozmiestnime okolo stredu a spojíme ich so stredom
 • časti sa môžu ďalej vetviť podľa potreby
 • pomocnými čiarami, alebo šípkami môžete vyjadriť vzťahy, ktoré sú naprieč hierarchiou
 • využite obrázky, symboly, kódy
 • vyberte hlavné témy a zdôraznite pomocou veľkých a malých písmen
 • využite farby
 • je účelné používať jednotlivé slová alebo krátke slovné spojenia – jednoducho sa sústrediť na štruktúru problému a závislosti jednotlivých častí, nemrhajte silami na formulovanie viet
 • behom práce na mape sa neobmedzujte a vytvorte si svoj osobný štýl tvorby myšlienkových máp

Samotná tvorba

 • Ujasnenie problému, témy alebo mapovanej oblasti. Pri mapách týkajúcich sa napr. riešenia problému alebo vašich postojov je potrebné sa „naladiť“ - ukľudniť sa, urobiť si pohodlie, koncentrovať sa na danú oblasť
 • stanoviť si východzí problém a k nemu základné – kľúčové oblasti. Je možné ešte určiť prioritu, závažnosť, vzájomnú väzbu …
 • rozvíjať kľúčové oblasti, členiť a budovať druhú a tretiu úroveň
 • pridať obrázky, ikony, piktogramy a znovu prebehnúť druhú a tretiu úroveň a uvedomiť si vzájomné väzby a charaktery jednotlivých vetiev.
 • Pokiaľ je potrebné a objavili sa nám ďalšie oblasti, tak je možné, že sa objaví aj ďalšia úroveň a niektorý problém sa začne viac vetviť a prehlbovať. Často sa ukáže, že aj zdanlivo triviálny problém je ďaleko zložitejší alebo je previazaný na ďalších oblastiach
 • teraz môžeme pridať tzv. oblaky – určité vetvy alebo ich časti sa označia vo farebnej – odlišnej bubline. V tejto fáze tiež sledujeme pojmy, ktoré sa objavili vo viacerých vetvách alebo úrovniach. Ak sa objaví rovnaký pojem dvakrát, je dobré sa pozrieť na vašej mape akú úlohu hrá a prečo. Ak sa daný pojem objaví tri a viac krát, tak je 100% nutné sa na daný pojem – oblasť zamerať. Často to býva zdanlivo samozrejmá vec, ale jej podcenenie je nebezpečné. Ide o kľúčový pojem. Naskytne sa otázky či by daný pojem nemal mať vlastnú vetvu od úrovne 2.
 • mapa je hotová, ale práca nekončí. Je vhodné urobiť si prestávku a znovu sa k nej vrátiť. Kľudne aj s väčším časovým odstupom a znovu prejsť jednotlivé oblasti. Vždy je tu možnosť, že si na niečo spomeniete, alebo naopak niečo zmenšíte.
 • Mapy sú rýdzo individuálna záležitosť. Čo človek, to originál. Každá mapa je nielen iná, ale aj inak vytvorená – niekedy viac, niekedy menej obrázkov. Niekedy je zložitejšia a inokedy je jednoduchá. Mení sa farebné prevedenie, zložitosť a prepracovanosť. Všetko určujete vy a váš mozog, vaše myslenie.

Ďalšie informácie môžete nájsť na nasledujúcich odkazoch:

Stránky v kategórii „Myšlienkové mapy“

V tejto kategórii sa nachádzajú 4 stránky z 4 celkom.